IPSUM – Vedligeholdelsesløsningen med QR-koder

Ovenståede film viser IPSUM sat op til, at brugerne i et større bygningskompleks kan melde fejl på toiletterne. Læs endelig videre på denne side for at høre om alle de andre områder, hvor QR-koder kan anvendes til facility management!

IPSUM lader dine vedligeholdelsesmedarbejdere arbejde med vedligehold!

Så simpel er arbejdsdagen, når systemet er introduceret og implementeret.

Men hvad er IPSUM?

IPSUM er et unikt system, som anvender simple QR-koder og bruger smartphones til fejlmelding, bygningsdrift og vedligehold.

IPSUM er resourseoptimerings-/og ledelsesværktøj i et og samme Facility Management System.

IPSUM er det første brugervenlige og papirløse ledelsesværktøj, der optimerer de ressourcer der anvendes og faciliterer en direkte, tilfredshedsskabende og hurtig kommunikationslinje mellem bruger og drift.

IPSUM er dynamisk, idet det meget let kan tilrettes og tilpasses en organisations udvikling og behov fra dag til dag med få omkostninger.

IPSUM optimerer ressourcer på medarbejderniveau, fordi medarbejderen ikke spilder tiden bag ved computeren med dokumentation af opgaver.

Fuld implementering af QR-koder

IPSUM tilbyder ud over programmet den fulde implementering af QR-kode systemet IPSUM. Det gør vi fordi IPSUM altid skal designes til den individuelle virksomhed og dens medarbejdere og ledelseskrav.

Brugerinddragelse ved implementeringen af QR-koder

En fuld implementering af QR-kode systemet IPSUM vil starte med den indledende dialog med ledelsen, medføre inddragelse af de væsentligste brugere i eksempelvis teknik-og serviceafdelingen, programmering af systemet, opsætningen af QR-koderne for til slut at lede frem til, at ansatte og brugere i virksomheden simpelt og nemt anvender QR koderne! Derved holdes reparation af fejl, løbende service og vedligehold, drift, renholdelse altid renoveret og i optimeret stand.

Hvad betyder implementeringen af QR-koder for virksomheden?

Her er nogle af succeskriterierne for en implementering af QR-koder i virksomheden.

Det er et succeskriterium;

    • at brugerne ved, hvordan IPSUM fungerer, således at de scanner fejl ind og bliver husets ”øjne og  ører”.
     at servicemedarbejderne føler sig trygge og har overblik over deres arbejdsopgaver med IPSUM som redskab.
     at ledelsen har sikkerhed for, at ingen opgaver forsvinder.
    • at opgaverne bliver løst til tiden (KPIer)
    • at medarbejdere og ledelse kan danne sig et samlet overblik over alle opgaver og dermed bedre kan planlægge og disponere over opgaveløsningerne.

Vi tilbyder både facility management systemet styret af QR-koder og samtidig den fulde implementering af det, helt unikt designet til den enkelte virksomheds behov. En implementering af IPSUM FM systemet sætter brugerne, medarbejderne og ledelsen i højsædet, for nu lykkes de daglige driftsopgaver. Det kan mærkes af medarbejderne, ses af alle og nu også sikre, at medarbejdernes indsats tydeliggøres, så de kan være stolte af deres daglige arbejdsindsats !